22 mai 2011

Şi cerul a plâns pentru dispariţia Ştiinţei

Cristi Pustai:
"Sunt trist că am stins noi lumina acestei echipe legendare. Craiova Maxima a fost în sufletul meu..."

- MANIFEST PENTRU ŞTIINŢA NOASTRĂ ! -

Finanţatorii ţi-au tras-o: Păunescu, Ilinca, Neţoiu, Staicu, Mititelu.
Vrei un nou finanţator? Poate că-ţi place.

Craiova suntem noi! Înscrie-te în Asociaţia Suporterilor Olteni (ASO) şi alătură-te proiectului nostru pentru un club de fotbal cu adevarat al suporterilor Universităţii Craiova!

Asociaţia Suporterilor Olteni (ASO) a demarat azi strângerea de adeziuni pentru înfiinţarea Clubului de Fotbal al Suporterilor Universităţii Stiinta Craiova (FCSU- Ştiinţa Craiova.)

Pornind de la faptul ca din 1990 încoace clubul de fotbal Universitatea Craiova a cazut în mâinile unor finanţatori/proprietari ale căror interese au fost adesea contrare clubului şi suporterilor săi, ASO consideră că orice construcţie viitoare care să-i implice pe suporterii Universităţii Craiova trebuie să pornească de la următorul fundament juridic: proprietatea suporterilor asupra clubului de fotbal!

Am căutat în fotbalul internaţional modele organizatorice care să permită o astfel de construcţie şi le-am găsit în cele mai importante cluburi ale Europei: Real Madrid, FC Barcelona, Benfica Lisabona, pentru a enumera doar câteva dintre ele.

Aşa cum o arată modelele sus menţionate, un club de fotbal poate funcţiona într-o economie de piaţă fără a fi constituit ca o organizaţie comercială, ci ca una non profit.

Nu este doar un model de organizare just, dându-le de drept suporterilor ceea ce le aparţine de fapt, dar, din experienţa internaţională, este şi unul mult mai eficient.

În timp ce o societate comercială va sacrifica adesea performanţa sportivă pentru a-şi realiza principalul ei scop - PROFITUL, veniturile unei organizaţii non profit sunt folosite în totalitate pentru derularea activităţii ei, având drept scop principal PERFORMANŢA SPORTIVĂ.

Q&A

Cine va fi proprietarul clubului?
Suporterii, prin asociaţia lor non-profit. Pe principiul, un membru cotizant = un vot, suporterii, în Adunarea Generală a Asociaţilor, vor alege, odată la 5 ani, preşedintele clubului.

Cine poate face parte din Asociaţia Suporterilor?
Orice persoană fizică sau juridică dispusă ca prin adeziunea la statutul asociaţiei să plătească o cotizaţie anuală şi se declară astfel suporter al Universităţii Craiova.

Care este principalul scop al Asociaţiei Suporterilor?
Principalul scop al ASO este menţinerea spiritului Universităţii până în momentul în care, prin orice mijloace legale, suporterii vor reuşi sa recâştige toate drepturile asupra însemnelor Universităţii Craiova (palmares, culori, etc).

Cine va conduce clubul?
Preşedintele îţi va constitui echipa de conducere, va asigura bugetul şi va răspunde în faţa suporterilor. În fiecare an, Preşedintele va prezenta în fata AGA situaţia financiară şi sportivă a clubului.

Cine va supraveghea activitatea Preşedintelui?
AGA va alege un Comitet de Supraveghere, dintre cele mai respectate personalităţi sportive şi publice, a cărui menire va fi de a veghea ca acţiunile conducerii executive a clubului să fie în concordanţă cu valorile clubului precum şi cu interesele suporterilor săi. În caz de încălcări flagrante ale acestora, Comitetul de Supraveghere va putea convoca o Adunare Generală Extraordinară, prin care fie va putea să revoce conducerea clubului, fie să aprobe deciziile acesteia.

Cine va asigura finanţarea?
Preşedintele va fi ales pe baza unei platforme şi a unui buget de venituri şi cheltuieli credibil. Preşedintelui şi echipei sale le va reveni sarcina de a asigura susţinerea şi finanţarea clubului cu preponderenţă din următoarele surse:
1. parteneriate cu instituţiile publice locale. (Se va urmări încheierea de contracte de asociere cu Primăria, Consiliul Local prin care clubului îi vor fi puse la dispoziţie infrastructura sportivă şi eventual o anumită sumă de bani, de la bugetele locale).
2. sponsorizări. Clubul va urmari atragerea unui sponsor principal, dar şi a mai multor sponsori secundari dintre companiile locale şi naţionale.
3. publicitate. Clubul va vinde spaţii publicitare pentru evenimentele sportive.
4. bilete şi abonamente.
5. cotizaţiile anuale ale membrilor asociaţi.



Asociaţia Suporterilor Olteni, a luat act de demersurile lui Victor Piţurcă şi salută iniţiativa sa de a unii în jurul său suporterii Universităţii Craiova, gloriile fotbalistice craiovene, autorităţile locale, oameni de afaceri şi companii, în vederea formării unei noi echipe şi a unui nou club care sa menţină viu spiritul “Ştiinţei”şi care să preia în timp toate elementele de identificare ale CAMPIOANEI UNEI MARI IUBIRI, elemente care, prin împrejurări triste ale istoriei recente, s-ar putea afla în posesia altor persoane sau entităţi juridice. Întelegem că este vorba de găsirea unui corp nou în care spiritul Universităţii să-şi găsească sălaş până când iubirea noastră nemărginită va face ca tot ce a mai rămas din corpul aflat acum în moarte clinică să se alăture sufletului de care a ales sau a fost forţat să se despartă. Apreciem ideea ca noul club “să fie al suporterilor, după modelul FC Barcelona”, dar ne îngrijorează faptul că reprezentanţii suporterilor, inlcluzând aici Asociaţia Suporterilor Olteni, n-au fost invitaţi la discuţiile iniţiate de Piţurcă şi autorităţile locale, iar printre numele care au fost vehiculate în presă în relaţie cu acest proiect se află şi unele care nu trezesc nici amintiri plăcute şi nici încredere suporterilor olteni.

Dacă se doreşte înfiintarea unei echipe a suporterilor Universităţii, considerăm că suporterii Universităţii ar trebui să fie primii parteneri de discuţie în orice demeres, cu excepţia cazului în care se doreşte a fi creată o echipă cu totul nouă şi un club care să-şi câştige pe parcurs propriii suporteri. Îl considerăm pe Victor Piţurcă un adevarat profesionist în fotbal, un om atent la detalii şi suntem convinşi că va fi în asentimentul nostru atunci când spunem că Neţoiu, oricât de bine intenţionat ar fi, nu se poate erija în purtător de cuvânt al intiaţivei dânsului. Considerăm aceasta drept o greşeală de comunicare - iar asta se vede şi din faptul ca ea a fost destul de rapid speculată de cei care ar putea avea un interes în a bloca această iniţiativă şi sperăm ca ea să fie corectată prin clarificarile pe care le va aduce în continuare.

În înţelegerea noastră, termenul de “club al suporterilor după modelul FC Barcelona” implică şi o organizare juridică pe modelul respectivului club. Asta înseamna că, de fapt şi de drept, clubul este proprietatea suporterilor şi nu a unor oameni de afaceri, companii sau chiar autorităţi locale, acestea fiind însa, la fel ca şi în cazul FC Barcelona, Real Madrid sau Benfica Lisabona, binevenite în a se asocia şi a sponsoriza clubul de fotbal.

Modelul echipelor spaniole şi portugheze amintite (asociaţii non profit - socios, un asociat contribuabil = un vot) este din experienţa internaţională (şi eşecul nenumarătelor societăţi pe actiuni din România), superior organizării cluburilor ca societăţi pe acţiuni.

Acţiunile sunt active, iar acţionarii urmăresc şi sunt îndreptăţiţi să urmărească, în primul rând profitul financiar de pe urma lor. Nu trebuie să uităm că, dimpotrivă, un suporter este prin definiţie un om care da, susţine (prin cotizaţii, abonamente, bilete) o idee, un principiu, un club, şi nu aşteaptă în urma susţinerii sale un beneficiu material.

Acţiunile, inclusiv voturile şi puterea, tind să se concentreze din mâinile celor mulţi în mâinile celor puţini, iar interesele celor mulţi (suporterii) şi ale celor puţini (acţionarii principali), chiar dacă pornesc declarativ de la un numitor comun, devin în timp divergente.

Asocierea la o idee, la o iniţiativă, este un act benevol, altruist, iar asocierea există atâta timp cât există ideea. Universitatea Craiova înseamnă în primul şi în primul rând suporterii ei, uniţi în jurul unei idei. Suporterii există atâta timp cât există ideea care-i uneşte şi pe care ei o susţin şi odată ce ideea va dispărea, vor dispărea şi toate lucrurile care-i unesc. Ceea ce se întâmplă acum la Universitatea Craiova n-ar fi posibil dacă forma de proprietate ar fi cea a unei asociaţii non profit.

Observăm că într-o societate pe acţiuni, ideea, spiritul, dispare, în schimb proprietarii se agaţă de formă.

Pentru că actiunea este, în esenţă, o proprietate, iar un acţionar majoritar are dreptul inviolabil al proprietăţii, şi nu va putea fi niciodată deposedat de puterea lui.

În schimb, într-o asociaţie non profit, un preşedinte ales de către asociaţi va fi preşedinte atâta timp cât va lucra în interesul asociaţilor.

Cei care doresc să sprijine clubul suporterilor o pot face prin cotizaţii şi donaţii, nu e nevoie să fie acţionari. Consiliul Local, Primăria, Clubul Sportiv Municipal, companiile pot încheia contracte de asociere şi sponsorizare cu clubul fără a fi nevoie să îl şi deţină. Bugetele cluburilor, inclusiv ale celor care sunt organizate ca şi societăţi pe acţiuni, sunt în cea mai mare parte constituite din sponsorizări şi donaţii şi nu din aporturi de capital.

Nu dorim să participăm la înlocuirea unui dictator nebun cu unul înţelept. În toţi aceşti ani, suporterii au avut cel mai mult de suferit de pe urma diverşilor investitori, mulţi dintre ei, poate, bine intenţionaţi. Cu siguranţă nu au nevoie de un alt investitor care să se joace cu sufletele lor, fie că acesta se numeşte Consiliul Local (unde sunt interese politice), fie că se numeşte Păunescu, Ilinca, Staicu sau Mititelu (care au interese financiare) .

Noi, Asociaţia Suporterilor Olteni îi invităm pe cei ce doresc să se implice în acest nou proiect, la fel ca şi pe orice alt suporter, afiliat sau neafiliat la vreuna din facţiunile galeriei Universităţii Craiova, să se alăture organizaţiei noastre şi suntem dispuşi fie a ne oferi propria organizaţie pentru constituirea noului club de fotbal profesionist, fie a susţine activ constituirea unei noi asociaţii care să constituie baza unui club de fotbal profesionist, pornind de la următoarele două principii:

1. Clubul este urmaşul spiritual al Universităţii Craiova şi va avea drept obiectiv primordial recuperarea tuturor însemnelor Universităţii (palmares, culori etc).

2. Clubul aparţine, de fapt şi de drept, suporterilor Universităţii, organizaţi sub forma de asociaţie non profit, fiecare membru cotizant, persoană fizică sau juridică, având un vot în adunarea generală a asociaţilor.


UPDATE:




Comicele combinații ale măscăricilor Charlie și Gogoașă

Pușcăriaș în Italia pentru infracțiuni cu carduri, "Charlie" a făcut arest preventiv și în România, el fiind un fel de papițoi a...